• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Audiofonologia. Fizyka i Biofizyka

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Piotr Jeleń
Wykłady      15 h   (platforma e-learningowa)
Seminaria    10 h   (zajęcia w CBI  +  platforma e-learningowa)
Ćwiczenia    20 h w tym:

4 ćwiczenia rachunkowe dwugodzinne (4 x 2 = 8 h dydaktycznych w CBI)  
4 ćwiczenia praktyczne trzygodzinne (4 x 3 = 12 h dydaktycznych w Zakładzie Biofizyki, Fizjologii i Patofizjpologii)

Pierwsze zajęcia z przedmiotu: „Fizyka i Biofizyka” odbędą się 21 lutego 2022 w sali 123 CBI o godz. 9:45.

SYLABUS

ZALICZENIE