• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Strona główna

ZAKŁAD BIOFIZYKI I FIZJOLOGII CZŁOWIEKA

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Kierownik Zakładu – prof. dr hab. Jacek Przybylski

Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego został utworzony na mocy Zarządzenia Rektora Nr 56 z dn. 06.10.2002 r. Umiejscowiony jest na terenie Szpitala Dzieciątka Jezus w pawilonie XII Kampusu Lindley’a.

KONTAKT

Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka

ul. Chałubińskiego 5

02-004 Warszawa

tel/fax: (0-22) 628 78 46

tel.: (0-22) 628 63 34