• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Zakres Działalności

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne dla następujących kierunków:

Wydział Nauk o Zdrowiu:

Ratownictwo Medyczne

Biofizyka - dr Piotr Jeleń

Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej - dr Edyta Wróbel
Patofizjologia - dr Paweł Kowalczyk


Dietetyka

Fizjologia z patofizjologią - dr Piotr Mrówka

Patofizjologia kliniczna - studia stacjonarne - dr Katarzyna Romanowska-Próchnicka

Patofizjologia kliniczna - studia niestacjonarne - dr Katarzyna Romanowska-Próchnicka
 

Pielęgniarstwo

Fizjologia człowieka  - dr Paweł Kowalczyk

Biochemia i biofizyka - dr Piotr Jeleń

Położnictwo

Biofizyka - mgr Tomasz Siedlecki

Fizjologia - dr hab. Grzegorz Szewczyk

Patofizjologia - dr hab. Grzegorz Szewczyk

Zdrowie Publiczne

Nauka o człowieku - dr Edyta Wróbel

Wprowadzenie do matematyki ekonomicznej - dr Agnieszka Malinowska

Big Data w zdrowiu publicznym – dr Edyta WierzbickaWydział Lekarski:

Kierunek Lekarski

Biofizyka - dr Maria Sobol

English Division 6-letni - Biophysics - dr Piotr Jeleń

Wydział Medyczny

Fizjoterapia

Biofizyka - mgr Tomasz Siedlecki

Biomechanika z ergonomią - dr Beata Żuk

Fizjologia ogólna i szczegółowa z elementami wysiłku fizycznego - dr Beata Żuk

Podstawy fizjologii człowieka - dr Beata Żuk
Diagnostyka fizjologiczna z elementami wysiłku fizycznego - dr Beata Żuk

Audiofonologia z protetyką słuchu 

Fizyka i biofizyka - dr Piotr Jeleń

Matematyka - dr hab. Maria Sobol

Statystyka - dr hab. Maria Sobol

Wprowadzenie do akustyki - mgr Tomasz Siedlecki

Wprowadzenie do fizyki i matematyki - dr Piotr Jeleń

Elektroradiologia I stopnia

Fizyka z elementami fizyki radiacyjnej - dr Maria Sobol

Matematyka - dr hab. Maria Sobol

Statystyka - dr hab. Maria Sobol

Radiobiologia, ochrona radiologiczna i dozymetria – dr Agnieszka Malinowska
Wprowadzenie do fizyki i matematyki – dr  hab. Maria Sobol

Elektroradiologia I stopnia zaoczna
Fizyka z elementami fizyki radiacyjnej - dr hab. Maria Sobol
Matematyka i statystyka - dr hab. Maria Sobol

Logopedia Ogólna i Kliniczna
Wprowadzenie do akustyki - dr hab. Maria Sobol
Wprowadzenie do statystyki - dr hab. Maria Sobol

Pracownicy Zakładu prowadzą także zajęcia dla studentów anglojęzycznych na Premed CollegePhysics - dr Piotr Jeleń