• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Historia Zakładu

Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego został utworzony na mocy Zarządzenia Rektora Nr 56 z dn. 06.10.2002 r.

Początki Zakładu sięgają 1958 roku, kiedy to na Wydziale Lekarskim ówczesnej Akademii Medycznej w Warszawie utworzony został Zakład Fizyki, którego Założycielem i jednocześnie pierwszym Kierownikiem był prof. dr hab. Władysław Kapuściński. Zakład Fizyki następnie został przekształcony w Zakład Biofizyki I Wydziału Lekarskiego, którego Kierownikami kolejno byli: prof. dr hab. Jan Gronczewski, dr hab. Stanisław Marciniak i prof. dr hab. Henryk Kowalski.

W 2002 roku Zakład Biofizyki I Wydziału Lekarskiego został przekształcony w Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka, a następnie włączony w struktury organizacyjne nowo powstałego Wydziału Nauki o Zdrowiu. Kierownikiem Zakładu w 2003 roku został prof. dr hab. Jacek Przybylski.