• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Położnictwo. Patologia

Osoba odpowiedzialna za dydaktykędr hab. n. med. Grzegorz SzewczykPlan seminariów 2021-2022

Sylabus na rok akademicki 2021-2022


 

Położnictwo. Patologia. Blok patofizjologia

Osoba odpowiedzialna za blok patofizjologia w ramach przedmiotu:

dr n. med. Grzegorz Szewczyk

Kontakt: grzegorz.szewczyk@wum.edu.pl

 

Forma prowadzonych zajęć:

Seminaria będą odbywały się w formie aktywnego uczestnictwa studentów w trybie stacjonarnym.

Wymagane jest przygotowanie odpowiedniego zakresu materiału i zreferowanie go przed grupą i wykładowcą prowadzącym zajęcia.

Podział poszczególnych zagadnień pozostaje w gestii studentów, zalecane jest przygotowanie w małych grupach (3-4 osobowych).

Blok zajęć kończy się zaliczeniem w formie kolokwium testowego w ostatnim dniu zajęć.