• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Ratownictwo Medyczne. Patofizjologia

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr Paweł Kowalczyk
Plan zajęć rok akademicki 2021-2022
 

Plan seminariów 

Sylabus 2021-22


 

Warunki zaliczenia przedmiotu

 

Semestr zimowy 2021/2022

Kierunek: ratownictwo medyczne; II rok, studia I stopnia

 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Paweł Kowalczyk

Kontakt: pawel.kowalczyk@wum.edu.pl

Forma prowadzonych zajęć: stacjonarna

Seminaria (25 godzin dydaktycznych) 

Szczegóły organizacji wszystkich zajęć zostaną omówione na pierwszym spotkaniu oraz będą umieszczane na bieżąco na stronie Zakładu

https://biofizyka.wum.edu.pl/node/111 

 

Realizowane treści programowe: zgodnie z Sylabusem.

Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie przez studenta 1 referatu w postaci prezentacji na żywo, obecność na wszystkich seminariach oraz udzielenie 60% prawidłowych odpowiedzi na krótki test na koniec każdego z seminariów

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie

Warunek zaliczenia przedmiotu: na podstawie zaliczenia wszystkich seminariów udzielenie 60% prawidłowych odpowiedzi w 5 pytaniowym teście na koniec każdego z ćwiczeń.