• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Ratownictwo Medyczne. Patofizjologia - przedmiot do wyboru

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr Paweł Kowalczyk
Plan zajęć rok akademicki 2022-2023
 

Plan seminariów 

Zapisy na referaty

Sylabus 2022-23


Szanowni Państwo!

Plan seminariów zawiera listę tematów do referowania. Proszę o wybranie po 1 temacie dla zespołu 2 osobowego, który przedstawicie Państwo w postaci prezentacji w czasie seminarium. 


 

Warunki zaliczenia przedmiotu

 

Semestr zimowy 2022/2023

Kierunek: ratownictwo medyczne; II rok, studia I stopnia

 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Paweł Kowalczyk

Kontakt: pawel.kowalczyk@wum.edu.pl

Forma prowadzonych zajęć: stacjonarna

Seminaria (25 godzin dydaktycznych) 

 Realizowane treści programowe: zgodnie z Sylabusem.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie

Warunek zaliczenia przedmiotu: Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie przez studenta 1 referatu w postaci prezentacji na żywo i uzyskanie oceny pozytywnej oraz obecność na wszystkich seminariach