• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Ratownictwo Medyczne. Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr Edyta Wróbel


Plan zajęć z fizjologii rok akademicki 2022-2023

Sylabus rok 2022-23
Informacje o kursie Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej.

 

Zajęcia z Fizjologii z elementami fizjologii klinicznej prowadzi Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM.

 

 

Wykłady odbywają się w formie e-learningu (8 wykładów - 15h). Seminaria (10 - 20h) w

formie zdalnej na MS Teams, oraz ćwiczenia (20h). 

Koordynatorem kursu jest dr Edyta Wróbel.

Autorami wykładów są pracownicy Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka: dr Edyta Wróbel (edyta.wrobel@wum.edu.pl), dr Paweł Kowalczyk (pawel.kowalczyk@wum.edu.pl). W przypadku pytań do zamieszczonych materiałów prosimy o kontakt z autorem wykładu.

 

Wykłady w formie e-learningu będą dostępne dla studentów od 7 października 2020r.

do 16 grudnia 2020r. w określonej kolejności.

 

Nie będzie możliwości udostępnienia materiałów oraz testów po terminach dostępności

poszczególnych wykładów.

Tematy wykładów:

1. Podstawy czynności i elektrofizjologii komórki nerwowej.

2. Budowa i czynność ośrodkowego układu nerwowego.

3. Fizjologia tkanki mięśniowej (część 1).

4. Fizjologia tkanki mięśniowej (część 2).

5. Fizjologiczna czynność wątroby.

6. Fizjologia tkanki kostnej. Gospodarka wapniowo-fosforanowa.

7. Podstawy regulacji hormonalnej oraz oś podwzgórze-przysadka-nadnercza.

8. Czynnościowa i anatomiczna organizacja układu autonomicznego.

 

Warunki zaliczenia e-zajęć:

Student musi ukończyć każdy wykład z kursu Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej

zamieszczony na platformie e-learningowej.

Każdy wykład składa się z kilku części, które są obowiązkowe, ale może zawierać także

dodatkowe materiały dydaktyczne w postaci publikacji. Ukończeniem wykładu jest zaliczenie

testu końcowego, zamieszczonego po każdym wykładzie. Możliwe są trzy podejścia do

każdego testu.

Warunkiem dopuszczenia do testu jest zapoznanie się z treścią każdej części wykładu.

Zapoznanie się z treścią wykładów kursu e-learningowego i zaliczenie testów jest

niezbędnym elementem przystąpienia do ćwiczeń w semestrze letnim.

Wszystkie materiały umieszczone na Platformie są objęte prawami autorskimi. Ich

kopiowanie, pobieranie, itp. wymaga zgody autora/autorów.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu mailowego:

• w sprawie problemów technicznych:

e-learning@wum.edu.pl

Proszę opisać krótko problem, podać nazwę kursu e-learningowego, także numer albumu oraz

rok studiów i wydział.

• w sprawach merytorycznych:

edyta.wrobel@wum.edu.pl