• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Wprowadzenie do fizyki i matematyki

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Piotr Jeleń

kontakt: piotr.jelen@wum.edu.pl


 Zajęcia obejmują 3 seminaria (7 godzin dydaktycznych)

Tematy seminariów:

1)    Wprowadzenie do fizyki (skalarne i wektorowe wielkości fizyczne, międzynarodowy układ jednostek miar SI). Działania na  skalarach i wektorach.
2)    Liczby zespolone.
3)    Pomiar. Błędy pomiarowe – wprowadzenie.

Planowane terminy seminariów:

1)                10.01.2024
2)                17.01.2024
3)                24.01.2024


Zajęcia będą się odbywać na sali 5.60 UCS w godzinach: 9:45-11:30. W razie jakichkolwiek zmian dotyczących miejsca lub czasu zajęć zostaniecie Państwo o nich poinformowani.

Zajęcia kończą się zaliczeniem w formie testu (30 pytań).

Dokładną datę, godzinę i miejsce testu zaliczeniowego ustalimy na pierwszym spotkaniu.

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oraz materiały dla studentów będą zamieszczane na przygotowanej w tym celu platformie e-learningowej lub na stronie Zakładu Biofizyki, Fizjologii i Patofizjologii.