• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Wprowadzenie do fizyki i matematyki

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Piotr Jeleń
kontakt: piotr.jelen@wum.edu.pl


 

Zajęcia obejmują 3 seminaria (7 godzin dydaktycznych)

Tematy seminariów:
1)    Wprowadzenie do fizyki (skalarne i wektorowe wielkości fizyczne, międzynarodowy układ jednostek miar SI). Działania na  skalarach i wektorach.
2)    Liczby zespolone.
3)    Pomiar. Błędy pomiarowe – wprowadzenie.

Planowane terminy seminariów:
1)    12.01.2022
2)    19.01.2022
3)    26.01.2022

Seminaria będą odbywać się w sali im. Gluzińskiego przy ulicy Chałubińskiego 5.

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oraz materiały dla studentów będą zamieszczane na przygotowanej w tym celu platformie e-learningowej.

SYLABUS