• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Fizjologia ogólna i szczegółowa z elementami wysiłku fizycznego

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr Beata Żuk

II rok, jednolite studia magisterskie

ZINTEGROWANY EGZAMIN Z PODSTAW FIZJOLOGII, FIZJOLOGII OGÓLNEJ

Z ELEMENTAMI WYSIŁKU FIZYCZNEGO I DIAGNOSTYKI FIZJOLOGICZNEJ

dla 2 roku kierunku Fizjoterapii odbędzie się na platformie e-learningowej

w dniu 30 czerwca 2020r o godzinie 12,30-14,00.

Test składa się z 50 pytań z czterema dystraktami, tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Kryteria oceny według sylabusa przedmiotu.

Sylabus