• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Elektroradiologia. Statystyka

Szanowni Państwo,


Egzamin ze Statystyki  odbędzie się 16.06 - godz 16.00  na platformie e-learningowej.


Maria Sobol