• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Elektroradiologia. Fizyka z Elementami Fizyki Radiacyjnej

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr hab. n. med. Maria SobolSylabus rok akademicki 2020/2021

 

Fizyka z elementami fizyki radiacyjnej

 

Informacje dotyczące realizacji treści programowych dla I roku studiów I stopnia dla kierunku Elektroradilogia z przedmiotu Fizyka z elementami fizyki radiacyjnej w semestrze letnim 2020/2021.

Seminaria są prowadzone z wykorzystaniem MS-Teams w czasie rzeczywistym dla podziału na grupy seminaryjne podanego przez Dziekanat.

Ćwiczenia są prowadzone w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka wg. planu podanego przez Dziekanat.

Obecność na ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności zajęcia należy odrobić w terminie ustalonym z osobą odpowiedzialną za dydaktykę z tego przedmiotu.

                                                                                                              Maria Sobol

                                                                                                          maria.sobol@wum.edu.pl