• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Biochemia i biofizyka

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę biofizyki: dr Piotr Jeleń

Wykłady z biofizyki (według planu dydaktycznego 2 wykłady - 5 godzin dydaktycznych) odbędą się zgodnie z planem dydaktycznym w formie kontaktowej. Po wykładach odpowiednie pliki zostaną też udostępnione  na platformie e-learningowej WUM. Potwierdzeniem uczestnictwa w wykładzie będzie rozwiązanie na platformie e-learningowej w wyznaczonym czasie quizu jednokrotnego wyboru (4 opcje odpowiedzi do każdego pytania). Quiz zostanie uznany za zaliczony jeśli student/studentka odpowie poprawnie na wszystkie pytania. Liczba podejść do testu jest nieograniczona. Zaliczenie quizów jest warunkiem koniecznym przystąpienia do testu końcowego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialna za zajęcia z biofizyki (piotr.jelen@wum.edu.pl). Odpowiedzi będą udzielane jedynie, gdy pytanie zostanie wysłane z poczty studenckiej WUM.

Szczegółowa tematyka wykładów jest dostępna w zamieszczonym poniżej sylabusie.

Wszelkie dalsze informacje i komunikaty dotyczące biofizyki będą się pojawiały w miarę potrzeb na platformie e-learningowej WUM lub na stronie internetowej Zakładu Biofizyki, Fizjologii i Patofizjologii.

SYLABUS: