• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Badania naukowe

Pracownicy Zakładu realizują badania dotyczące: 

  • matematycznej analizy zmienności rytmu serca
  • roli neuropeptydów w regulacji oddychania
  • funkcji receptorów PPARg w biologii komórki nowotworowej
  • nowych materiałów polimerowych i kompozytowych w inżynierii tkankowej
  • pozażywieniowej roli mleka kobiecego
  • markerów nowotworowych
  • obiektywizacja zmian w postawie ciała z wykorzystaniem fotografii cyfrowej (system 3D)