• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Badania naukoweAktualne i planowane kierunki badań związane są z oceną profilu cytokin zapalnych i odpowiedzi immunologicznej w wybranych tkankach i komórkach organizmu człowieka (łożysko, tkanka kostna, tkanka tłuszczowa, komórki śródbłonka, astrocyty, adipocyty, osteoblasty) w stanach fizjologicznych i patologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy.Granty 

 

Podwójnie zaślepione randomizowane badanie kliniczne porównujące skuteczność 52-tygodniowej terapii pirfenidonem do nintedanibu oraz do terapii standardowej mykofenolanem mofetylu u pacjentów ze śródmiąższową chorobą płuc w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej (CTD-ILD) oraz z chorobą z nadwrażliwości (HP)-

realizowany w ramach grantu na niekomercyjne badania kliniczne od Agencji Badań Medycznych - 2022/ABM/03/00009, za  29 882 747,90 zł

Katarzyna Romanowska-Próchnicka