• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Strona główna


Szanowni Państwo!
decyzją Jego Magnificencji Rektora z dnia 15.04.2021 zmianie uległa nazwa Zakładu, brzmi ona obecnie:
ZAKŁAD BIOFIZYKI, FIZJOLOGII I PATOFIZJOLOGII.
Szanowni Państwo Studenci!

Korespondencję mailową do pracowników Zakładu Biofizyki,

Fizjologii i Patofizjologii proszę prowadzić wyłacznie z adresów

mailowych w domenie @student.wum.edu.pl.


Odpowiedzi na listy z poczty elektronicznej spoza WUM nie będą

udzielane.
 

UWAGA!

Ankieta COVID 19 - przynieś wypełnioną na każde zajęcia


Wejście do Zakładu Biofizyki, Fizjologii i Patofizjologii 


do 14:00 bramą od strony ul. Oczki


od 14:00 bramą od 
strony ul. Nowogrodzkiej.


mapa google - sprawdź jak dojechać ul. Chałubińskiego 5


jak do nas trafić:


 
ZAKŁAD BIOFIZYKI, FIZJOLOGII i PATOFIZJOLOGII

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Kierownik Zakładu – prof. dr hab. Dariusz Szukiewicz

Zakład Biofizyki, Fizjologii i Patofizjologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego został utworzony na mocy Zarządzenia Rektora Nr 56 z dn. 06.10.2002 r. Umiejscowiony jest na terenie Szpitala Dzieciątka Jezus w pawilonie XII Kampusu Lindley’a.

KONTAKT

Zakład Biofizyki, Fizjologii i Patofizjologii

ul. Chałubińskiego 5

02-004 Warszawa

tel/fax: (0-22) 628 78 46

tel.: (0-22) 628 63 34
biofizyka@wum.edu.pl