• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Galeria zdjęć

galeria

Zajęcia ze studentami 

Fot. Dział Fotomedyczny WUM

25.09.2017 r. odbył się wykład pt. „Jak uchronić się przed rakiem?”. Wykład poświęcony profilaktyce chorób nowotworowych został przygotowany przez dr hab. Annę Badowską-Kozakiewicz, mgr Pawła Koczkodaja, dr Martę Mańczuk oraz mgr Irenę Przepiórkę.

Uczestnicy wykładu zapoznali się z czynnikami ryzyka zwiększającymi prawdopodobieństwo choroby nowotworowej, charakterystyką tych czynników oraz konsekwencjami narażenia. Podczas zajęć zostały przedstawione najnowsze zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki  z Rakiem  dotyczące prewencji chorób nowotworowych. Uczestnicy zajęć otrzymali publikację pt. „12 sposobów na zdrowie” wydaną na podstawie tych zaleceń. Zajęcia były okazją do skonsultowania nawyków zdrowotnych ze specjalistami zajmującymi się zapobieganiem chorób nowotworowych. W szczególności osoby palące papierosy mogły skorzystać na koniec zajęć z badania smokolizerem, urządzeniem badającym ilość tlenku węgla w wydychanym  powietrzu. Osoby chcące przestać palić papierosy  mogły skorzystać z porady specjalisty z Poradni Pomocy Palącym  działającej przy Instytucie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, a także zapisać się na indywidualną wizytę.

Zdjęcia: Dział Fotomedyczny WUM

26.09.2017 r. w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka WUM odbyły się również zajęcia dla gimnazjalistów pt. „Tajemnice ludzkiej krwi”. Zajęcia zostały poprowadzone przez dr hab. Annę Badowską-Kozakiewicz i mgr Pawła Koczkodaja oraz Panią Martę Maksimiuk studentkę kierunku lekarskiego WUM i jednocześnie przedstawicielkę SKN Biologii Komórki Nowotworowej przy Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka.

Uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat fizjologii krwi, układu krwiotwórczego i krwionośnego. Uczniowie zapoznali się na zajęciach z terminologią związaną z budową krwi, jej funkcjami i właściwościami oraz dowiedzieli się jak ważną dziedziną nauki jest hematologia i transfuzjologia. Lekcja festiwalowa zawierała także elementy związane z pierwszą pomocą, Uczestnicy dowiedzieli się dlaczego zatrzymanie funkcji układu krwionośnego jest niebezpieczne dla człowieka, jak temu zapobiegać, a także jak postępować w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia.

Zdjęcia: Dział Fotomedyczny WUM 

 

Koordynator Festiwalu na Wydziale Nauki o Zdrowiu - dr hab. n. med. Małgorzata Witkowska-Zimny (adiunkt w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka WNoZ WUM) otrzymała dyplom za wyróżniającą się organizację imprez XXI edycji Festiwalu Nauki (22 września-1 października 2017).