• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Wyposażenie Zakładu

Zakład Biofizyki, Fizjologii i Patofizjologii dysponuje 5 salami dydaktycznymi oraz laboratorium w którego skład wchodzą: pracownia immunohistochemii i pracownia biologii molekularnej.


 


Wyposażenie sal dydaktycznych:

   Audiometr,

   Aparaty do USG,

   Aparaty do EKG,

   Spirometry,

   Cykloergometry, bieżnia,

   Aparat do mierzenia przepływów metodą Dopplera,

   Mikroskopy optyczne,

   Stół i ławka pionizacyjna,

   Aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi,

   Platforma do badania wychwiań,

   Zestaw dynamometryczny do badania siły mięśniowej,

   Monitor rzutu minutowego serca metodą nieinwazyjną,

   Holter ciśnieniowy,

   Miernik siły mięśni oddechowych,

   Pulsometry,

   Zestaw do oceny wydolności fizycznej,

   Zestaw do promieniowania alfa, beta i gamma,

   Zestaw do pomiaru częstotliwości rezonatora    Helmholtza,

  Zestaw ćwiczeniowy do pomiaru oporu prądu w    połączeniach szeregowych i równoległych.


Wyposażenie pracowni biologii molekularnej:

Komora laminarna,

Inkubator CO2,

Mikroskop odwrócony do obserwacji komórek w hodowli,

Czytnik płytek ELISA,

Chłodziarki, zamrażarki i układ do bankowania komórek w głębokim mrożeniu,

Łaźnia wodna,

Bloki grzejne,

Zestaw do wizualizacji żeli (Gel-Doc BIORAD),

Spektrofotometr (Eppendorf),

Autoklaw,

Zestaw do elektroforezy i analizy białek (BIORAD),

pH-metr (Schot Instruments),

Wytrząsarki stołowe, wirówka i mikrowirówka.


Wyposażenie pracowni immunohistochemii:

Pracownia immunohistochemii wyposażona jest w aparaturę, która umożliwia kompleksowe przygotowanie preparatów mikroskopowych z tkanek oraz narządów, a także ich barwienie i inkubacje z przeciwciałami.