• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Zarys Działalności

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne dla następujących kierunków:

Wydział Nauk o Zdrowiu:

Ratownictwo Medyczne

Biofizyka - dr Piotr Jeleń

 

Dietetyka

Fizjologia człowieka - dr Piotr Mrówka

Pielęgniarstwo

Fizjologia z elementami biofizyki - dr Paweł Kowalczyk

Położnictwo

Biofizyka - mgr Tomasz Siedlecki

Nowoczesne Techniki Diagnostyczne (studia II stopnia) - dr Piotr Jeleń

Fizjologia - dr hab. Małgorzata Witkowska-Zimny

Patofizjologia - dr hab. Małgorzata Witkowska-Zimny

Zdrowie Publiczne

Nauka o Człowieku - dr Edyta Wróbel

Wprowadzenie do Matematyki Ekonomicznej - dr Maria Sobol

Big Data w zdrowiu publicznym – dr Maria SobolWydział Lekarski:

Kierunek Lekarski

Biofizyka - dr Maria Sobol

Audiofonologia z Protetyką Słuchu 

Fizyka i Biofizyka - dr Piotr Jeleń

Matematyka - dr Maria Sobol

Statystyka - dr Maria Sobol

Wprowadzenie do Akustyki - mgr Tomasz Siedlecki

Elektroradiologia I Stopnia

Fizyka z Elementami Fizyki Radiacyjnej - dr Maria Sobol

Matematyka - dr Maria Sobol

Statystyka - dr Maria Sobol

Radiobiologia, Ochrona Radiologiczna i Dozymetria – dr Piotr Jeleń

Wprowadzenie do fizyki i matematyki – dr Maria Sobol

Elektroradiologia I Ztopnia zaoczna

Fizyka z Elementami Fizyki Radiacyjnej - dr Maria Sobol

Matematyka i Statystyka - dr Maria Sobol

Radiobiologia i Ochrona Radiologiczna – dr Piotr Jeleń

Logopedia Ogólna i Kliniczna

Wprowadzenie do Akustyki - dr Maria Sobol

Wprowadzenie do Statystyki - dr Maria SobolWydział Medyczny

Kierunek Lekarski

Biofizyka - mgr Tomasz Siedlecki

English Division 6-letni - Biophysics - dr Piotr Jeleń

Fizjoterapia

Biofizyka - mgr Tomasz Siedlecki

Biomechanika z ergonomią

Fizjologia bólu (studia I stopnia) - dr Edyta Wróbel

Fizjologia bólu (studia II stopnia) - dr Edyta Wróbel

Fizjologia ogólna i szczegółowa z elementami wysiłku fizycznego - dr Beata Żuk

Podstawy fizjologii człowieka - dr Beata ŻukPracownicy Zakładu prowadzą także zajęcia dla studentów anglojęzycznych na Premed College – Physics - dr Piotr Jeleń

Przy Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka działa Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej - opiekun dr hab. Anna Badowska-Kozakiewicz

Prowadzimy również zajęcia fakultatywne z „Wprowadzenia do Biologii Komórki Nowotworowej" - Podstawy Diagnostyki Onkologicznej” - dr hab. Anna Badowska-Kozakiewicz